Wat schreven we?

Zeker eens lezen!

Enkele links naar publicaties die (mede) door onderzoek op Leren Ondernemen vzw tot stand kwamen:

Vrijwilligerswerk op Leren Ondernemen vzw

Debat Decenniumdoelen en OCMW Leuven 20/10/2010 ism Vormingplus.

Democratie is tegenspraak, Prof. Dr. Danny Wildemeersch, een oproep tot een kritischer, minder bureaucratische sociale sector

Onderzoek vrijetijdsbeleving kinderen in armoede: toont aan dat werkwijze Leren Ondernemen loont maar niet erkend wordt.

Dossier Tussen nutteloze speelsheid en speelse nuttigheid (Trust, Welzijnszorg Vlaanderen)

http://www.werkwaardig.be/documenten/project%20Carmen.pdf over activering en waardig werk (een doctoraatsstudie door Carmen Mathijssen)

Levensbreed Leren (projectstudie door Carmen Mathijssen)

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/1032/12/samenvatting.pdf over mensen in armoede en ouderschap (doctoraatsstudie door Lieve Vanhee)

http://ppw.kuleuven.be/cscap/Boeken/UnemployedYouth.html, een boek door D. Wildemeersch, T. Jansen en S.W. Weil over jonge werklozen en het activeringsbeleid

Participatie Kinderen in Armoede, Een studie van de Koning Boudewijn Stichting

Enkele interessante links rond visie:

http://www.eropaf.org/publicaties/Introductie_in_de_presentietheorie__prof._dr._Andries_Baart.pdf, een korte introductie in de presentie

http://www.presentie.nl/site/, een site van de Stichting Presentie uit Nederland

Hoofd van Marieke - Draaiboek (Met de steun van KBS)

Teksten die ons inspireren:

Sir Ken Robinson over het onderwijsparadigma: http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=related

Lezersbrief in Humo door Prof. dr. Stefan Ramaekers van het Laboratorium voor Educatie en Samenleving aan de KUL over Triple P

Armwoede, de oproep van Ricardo Petrella: http://armwoedepauveritepowerty.kvs.be/

Biesta en Ranciere: boeiende uitbreiding op presentie

Paul Verhaeghe over normaliteit en afwijking