Welkom!

Welkom op de site van onze vereniging van en voor mensen in armoede: Leren Ondernemen vzw! Wij zijn een bonte bende mensen uit heel verschillende achtergronden die samen komen om in onderlinge solidariteit armoede en sociale uitsluiting uit de wereld te helpen. We streven ernaar een plek te creëren waar iedereen welkom is en iedereen zich goed kan voelen, om van daar uit te werken aan een maatschappij waar iedereen een menswaardig leven kan leiden. Dit is een hele uitdaging, een constant zoeken, altijd opnieuw, met vallen en opstaan.

Leren Ondernemen is een plek waar dagelijks van 7u 's morgens tot 19u ’s avonds een honderd à honderdvijftig mensen over de vloer komen. Deze plek is voor velen van hen een (tweede) thuis. Dit betekent dat we dagelijks een huishouden van honderd personen runnen. Eten geven, de was doen, open staan voor vragen, brieven ontcijferen, bellen naar diensten, zorgen dat iedereen zijn loon krijgt, dat iedereen zich goed voelt. Een bijzonder zware opdracht, wetende dat hier mensen uit verschillende achtergronden samenkomen die heel kwetsbaar zijn en die het soms heel moeilijk hebben.

Naast het thuis zijn van de mensen op Leren Ondernemen willen we ook dat ze thuis zijn in de samenleving. Daarvoor leren en ondernemen we samen, niet alleen met mensen in armoede maar ook met de samenleving, zodat andere mensen de binnenkant van armoede leren kennen en er voor open staan en armoede beter begrijpen. De samenleving met zijn regels en normen moet toleranter, opener zijn, zodat de mensen in armoede gelijkwaardige rechten hebben. We streven naar een samenleving waar de tien basisrechten gerespecteerd en gerealiseerd kunnen worden. Mensen in armoede worden stap voor stap ondersteund om zelf het woord te kunnen nemen, zicht te tonen, in beweging te komen, op te komen voor hun rechten en ze af te dwingen.